Yazılar

2019 Yılı Gemi Adamları İAŞE Bedelleri Belli Oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2019 yılı gemi adamları iaşe bedeli tespit kurulu kararı yayımlandı. 2019 iaşe bedelleri belli oldu.

Gemi Adamları İAŞE Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Sedat YENİDÜNYA Başkanlığında Bakanlıklar ve diğer şu sendika temsilcileri arasında yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri ile en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşlarından TÜRK-İŞ adına Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan METE ve Denizciler Sendikası yetkilisi, en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına TÜHİS Genel Sekreter Yardımcısı Haşan YILMAZ ve Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası yetkilisi katıldı.

Ayrıca İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’nı temsilen Oda temsilcisinin de katılımıyla 20 Şubat 2019 Çarşamba günü saat 14.00’te Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda toplantı gerçekleştirildi.

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 28,00 TL (Yirmi sekiz Türk Lirası) iaşe bedelinin, 3 Mart 2018 tarih ve 30349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Yönetmeliğin 7 nci maddesinde “… Ödenecek bedele esas; bir gemi adamının yaptığı göreve göre alması mecburi normal günlük gıdasını sağlayacak para miktarıdır.” şeklindeki hükmü göz önünde bulundurularak şu şekilde karar verildi.

TÜİK 2018 VERİLERİNE GÖRE 28 OLAN ÜCRET 30 TL OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2018 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alman maddelerin 2018 yılı fiyat aritmetik ortalaması,Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri,Yönetmeliğin 31 ve 32 nci maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 30,00 TL (Otuz Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

Bize Ulaşın
Sosyal Medyada İnanç Kargo
İletişim
  • Mahmutbey Cad. Hürriyet Mah. Altın Sk. No:9 Kat:1 Bahçelievler -İstanbul
  • (212) 630 40 50
  • info@inanckargo.com