Vizyon Misyon

 

 • İnsanları En Önemli Değer Olarak Görmek
 • Eğitmek, en iyisini kazanmak, kazandırmak ve elde etmek.
 • Farklı potansiyellerde, lider karakterini kazandırmak.
 • İnsanların ve düşüncelerinin farklılık etkisini görmek.
 • Kararlarda, birliktelik oluşturarak çabuk ve net iletişim sağlamak.
 • Tereddüde yer vermemek ve hissettirmemek.
 • Hedefe Pratik Ulaşma Azminde Olmak
 • Doğru bilgilerle, doğru hedefe konsantre olmak.
 • Net strateji doğrultusunda çözüme gitmek.
 • Doğru kararları, program hizmetinde başarıyı oluşturmak.
 • Üstün ve Dürüst Olmak
 • Tecrübelerin doğrultusunda prensip sahibi olmak.
 • İnsanların ne duymak istediklerini değil, neyi duymaya ihtiyaçları olduğunu kavramak, araştırmak ve sunmak.
 • Verilen sözde durmak.
 • Başarı kriterini oluşturmak ve muhafaza etmek.
 • Bir Takımın Oyuncusu Olmak
 • Önce anlamak, görmek ve yönlendirici olmak.
 • Farklı bakış açısındaki yönü görerek teşvik etmek.
 • Takım hizmetini kurarak kazanmayı hedeflemek.
 • Müşteri-Firma ilişkisinde en mükemmeli oluşturmak.
 • İşin Sahibi Olmak
 • Oto kontrol sistemi ile önem ve aciliyeti sezebilmek.
 • İşi yönlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Sektördeki yenilikleri takip edebilmek, uygulamak ve raporlaştırmak.
 • İşini sevmek, makul riskleri göğüslemek.
 • Kişisel başarıyı iş başarısı ile bütünleyerek değerlendirebilmek.
 • Fonksiyonel Mükemmelliğe Ulaşmak
 • Yetenek seviyesini, yenilikleri ve üretkenliği ile geliştirmek.
 • Kusursuz başarıda profesyonelliği hedeflemek.
 • İşte devamlılığı öğrenmek sağlamak.
 • İş akış sistemlerini bilmek, geliştirmek ve uygulamak.
 • Bireysel ve birimsel olarak, aktarılacak değerin, yerini doğru saptamak, zamanında ulaştırmak.